Apply

Java QA Automation Курс

Розклад:

Тривалість оплачуваного стажування (5 днів на тиждень, 8 годин на день)
2,5 місяці
* Програма передбачає можливість додаткових занять у суботу, остаточний розклад буде надіслано заявникам, які потраплять до курсу.

Опис Курсу

Ми розробили програму для початківців, які хочуть навчитися автоматизувати вебпрограми та мобільні додатки з нуля.

Про що цей курс?

У цьому курсі ми розглянемо ключові поняття, що стосуються автоматизованого тестування веб та мобільних платформ, базові методи та використання Selenium WebDriver, Appium, Apache HTTP-клієнта як основу для автоматизації таких додатків у різних рівнях.

Проєкти

Під час курсу студенти розроблять 3 проєкти, на основі яких суддівська комісія визначає, яких випускників відбирають для подальшого навчання / стажування.

Проєкти охоплюють весь матеріал, який вивчений під час попередніх модулів, та дозволяють закріпити набуті знання на практиці.

Оцінювання

Під час навчального процесу студенти повинні виконувати домашні завдання та проєкти, на основі яких експерти курсу оцінять їх практичні навички й знання, а також рівень командної роботи.

ЕКСПЕРТИ КУРСУ

Serhii Podhorov
Serhii Podhorov
Lead QA Automation Engineer
Oleksandr Kramarenko
Oleksandr Kramarenko
QA Automation Engineer
Roman Drahunov
Roman Drahunov
QA Automation Engineer

Програма курсу

1.
Intro. Toolkit setup. IDE/VCS

Intro. Toolkit setup. IDE/VCS

 • JDK, JRE, JVM, bytecode, compiling vs interpreting
  IDE: Idea
  VCS: Git, GitHub, GitLab, Bitbucket
 • Creating git repos.
  Cloning
  Basic git flow: commit/push/fetch/pull
  Branches: merging, pull requests, tags

Java 101: hello world

 • Java Basic Syntax, comments, classes, methods, entry point, HelloWorld App
  Data types, sizes, static vs dynamic typing, min and max, default values
  Java command line
 • Maven, dependencies
  Compiling, running, testing from command line
 • Conditionals, ternary operator, switch (+break), readability switch vs if
  Iterations: for / while / do while
  Enums. Limited set of values. impossibility to represent incorrect values
 • Arrays, declarations
  Finding a value, sorting, copying, slicing
  Passing as a parameter, returning as a result
 • Strings. Basic operations
  Immutability, StringPool

Java OOP

 • OOP intro - split declaration, instantiation (object creation) and behavior
  Java modifiers: private, public, protected, package private
  Encapsulation, polymorphism, interfaces, nested classes
 • Object Equality
  Equals, hashcode, relations between them, Lombok
  Custom equality, know your data! Write proper hashcode

Java Exceptions

 • Exceptions
  Errors, Checked, Unchecked, try / catch / finally syntax
  How to deal, where to catch. try / catch with resources

Java collections

 • Collections, basic types, basic operations
  List, Set
  Generics idea, primitive wrappers, boxing / unboxing, Power and Limitations, Type erasure
 • Linked List
  Stack, Queue
 • Set, Map, unique, absence of ordering, common behavior
  Common usecases
  Iteration over Set and Map
 • Comparator / Comparable
  Iterator / Iterable
  Sorting with custom comparator

Streams and Functions

 • Streams
  Combining, Splitterator
  Parallelism
 • lambda syntax, method reference, constructor reference
  Functional Interfaces, high-order functions
  Optional type

Java misc: IO, working with date&time, annotations

 • Java reflection, annotations
  Custom annotation writing and processing
  Complexity & caveats
 • Input / Output Streams, Readers, Writers
  File operations. Reading/Writing files
  IOException
 • Java8 DataTIme API
  Instant, LocalDataTime
  Parsing, formatting

Back-end (API) Automation Testing

 • HTTP Server, URL, URI, Request, Response, Lifecycle
 • REST principles
 • HTTP Methods and response codes
 • Java http clients (RestAssured, HttpApacheClient)
 • Serialization and deserialization
 • Data Transfer Objects
 • Results validation

UI Automation Testing

 • HTML Basics, DOM, web elements
 • Selenium WebDriver
 • PageObject pattern
 • Selenide framework
 • TestNG framework
 • Docker and Selenoid
 • Parallelization

Mobile Automation Testing

 • Mobile overview:

- android/ios, development mode

- emulator/simulator

 • Appium driver

- what is, adb

- layers for ios/android

- Desired capabilities

- Bonus: How about appium selenide?

 • Appium driver II

- Run appium session

- Finding elements with uiAuto2/appium

- Position and visibility element on page

- Locators: types, performance, accessibility, finding

- Bonus: Pain and suffering during connection with real ios device

 • Mobile hello world test!

- Setup and start appium from the code

- Basic interactions with application

- Manage pages with page manager class, PageProducer pattern

- Bonus: Two words about BDD. To BDD or not to BDD?

 • Common workarounds, tips and tricks

- Layers overlapping

- How about parallel runs?

- Explicit and implicit waits, difference between appium and selenium

Які теми опанують студенти

 • Основи Java
 • Як встановити, створити та налаштувати кілька проєктів тестування
 • Основні поняття щодо тестування програмного забезпечення та автоматизації тестування
 • Автоматизація веб та взаємодія елементів із Selenium WebDriver
 • Selenide для простих та ефективних тестів
 • Як реалізувати шаблон дизайну об’єктів сторінки Parallelization тестування за допомогою Selenoid (Moon)
 • Тестування API за допомогою клієнтських бібліотек HTTP
 • Тестування власних додатків (Android / IOS)
 • Розробка драйверів поведінки
 • Вступ до Docker
 • Постійна інтеграція за допомогою Gitlab та як налаштувати тестовий конвеєр
 • Поради та підказки від експертів у галузі автоматизації
 • Як створити підсумковий звіт про тести, використовуючи розширені інструменти звітування
Apply
Заповни форму
вихід