Apply
JavaScript

JavaScript Course

Розклад:

Тривалість навчання (пн, ср, пт):
3.5 місяця
Тривалість оплачуваного стажування (5 днів на тиждень, 8 годин на день):
2.5 місяця
Понеділок
16:00 - 19:00
Середа
16:00 - 19:00
П’ятниця *
16:00 - 19:00
* Програма передбачає можливість додаткових занять у суботу та вівторок, остаточний розклад буде надіслано заявникам, які потраплять до зазначеної програми.

Опис Курсу

Курс розроблений для людей, які бажають працювати з клієнтськими вебсайтами та все популярною мовою програмування JavaScript. Програма пропонує вам знання про веброзмітку, HTML і CSS та фреймворки React.js + Redux і передбачає роботу з системою контролю версій Git.

Проєкти

Під час курсу студенти розроблять 3 проєкти, на основі яких суддівська комісія визначає, яких випускників відбирають для подальшого навчання / стажування.

Проєкти охоплюють весь матеріал, який вивчений під час попередніх модулів, та дозволяють закріпити набуті знання на практиці.

Оцінювання

Під час навчального процесу студенти повинні виконувати домашні завдання та проєкти, на основі яких експерти курсу оцінять їх практичні навички й знання, а також рівень командної роботи.

ЕКСПЕРТИ КУРСУ

Andrii Halich
Andrii Halich
Oleksandr Tserkovnyi
Oleksandr Tserkovnyi
Dmytro Ostapenko
Dmytro Ostapenko
Kyrylo Aistrakhanov
Kyrylo Aistrakhanov
Serhiy Rossokha
Serhiy Rossokha

Програма курсу

1.
Front-end Basics

Front-end Basics

 • HTML basics
 • HTML basics
 • Introduction to the Internet
 • Front-end basics. HTML / CSS / JS overview
 • Introduction to HTML
 • Encoding HTML pages
 • The DOCTYPE tag
 • The title tag
 • Tags in HTML
 • HTML5 semantic tags
 • CSS basics
 • CSS syntax
 • Basic CSS rules
 • CSS selectors
 • Priority in CSS
 • CSS Specificity
 • Class naming rules
 • Units in CSS
 • Block model, indents
 • css
 • GIT Basics
 • Pseudo-classes
 • Pseudo-elements
 • Position property
 • Flexbox
 • Flexbox container properties
 • Flexbox elements properties
 • CSS Grid
 • CSS Animation
 • Transformation in CSS
 • CSS preprocessors. SASS, SCSS
 • Adaptive design
 • Mobile first approach

Javascript basics

Javascript fundamentals

 • Javascript standards
 • Data types and variables
 • Operators in Javascript
 • Conditional operators
 • Working with console
 • Prompt
 • Cycles, functions, arrow functions
 • Numbers
 • Rows
 • Regular expressions
 • Objects
 • Arrays
 • Working with date and time

Working with HTML

 • Document Object Model (DOM)
 • Searching for items in the DOM tree
 • Working with the content of the element
 • Manipulation of DOM-elements and their attributes
 • Dimensions and scrolling
 • Events
 • Bubbling and capturing
 • Canceling default browser events
 • Event delegation

Advanced Javascript

Working with advanced functions

 • Residual parameters and the spread operator
 • Global object
 • Constructor functions
 • Closures
 • The context of this in functions
 • Decorators and call forwarding, call / apply
 • Binding context to function, bind
 • Lexical environment in arrow functions
 • Scheduling: setTimeout and setInterval
 • localStorage

OOP in Javascript

 • Prototype inheritance
 • Working with ES6 classes
 • Error handling
 • Javascript code testing

Asynchronous JS

 • Callback
 • Promise
 • JSON format
 • AJAX requests
 • Promises chaining
 • POST, PUT, DELETE requests
 • Request headers
 • CORS basics
 • Axios
 • Working with cookies
 • Promise API
 • Error handling for network requests
 • Async / await
 • Event loop
 • ES6 modules

React.js + Redux

 • js basics
 • Basic React concepts
 • Create-react-app
 • JSX markup, rendering elements
 • Conditional rendering
 • Basic component stylization
 • Components, types of components
 • Component status
 • Event handling and interaction with the component
 • Lists and keys
 • Props, PropTypes
 • defaultProps
 • Component life cycle
 • ErrorBoundary
 • Refs
 • Basic hooks
 • SPA, routing

Redux

 • Flux architecture
 • Connecting Redux to the project
 • Sample data from the state (mapStateToProps)
 • Interaction of components with the store (mapDispatchToProps)
 • Actions, reducers, dispatch. Redux-devtools
 • Using hooks in Redux
 • combineReducers
 • Redux-ducks
 • Middleware and side effects in the store
 • Memosed selectors

Advanced React.js

 • Working with forms
 • React component testing
 • Advanced hooks
 • Productivity optimization
 • Working with the server
 • Context API
 • Advanced styling methods
 • Patterns, application architecture

ЩО ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

JavaScript
 • Знання HTML, CSS та мови програмування JavaScript
 • Розуміння архітектури клієнт-сервер в контексті розробки веб-додатків
 • js та Redux знання
 • Можливість розробки веб-сайту, веб-інтерфейсу та веб-додатку
 • Здатність розуміти код інших людей, одночасно розуміючи, як він працює
 • Навички командної роботи
Apply
Заповніть форму
exit