Реєстрацію закрито
JavaScript

JavaScript Курс

Розклад:

Тривалість оплачуваного стажування (5 днів на тиждень, 8 годин на день):
2.5 місяця
* Програма передбачає можливість додаткових занять у суботу та вівторок, остаточний розклад буде надіслано заявникам, які потраплять до зазначеної програми.

Опис Курсу

Курс JavaScript розроблений для людей, які хочуть працювати з клієнтськими додатками та однією з найпопулярніших мов програмування - JavaScript. Програма включає не тільки вивчення таких технологій як HTML, CSS, але і поглиблене вивчення інтерфейсних програм на основі JavaScript, зокрема c використанням бібліотек React.js та Redux.

Даний курс дозволить вам отримати знання та досвід в розробці клієнтських рішень, які значно збільшують цінність ваших вебдодатків, забезпечуючи інтерактивність та зацікавленість користувачів. Ви дізнаєтеся, як використовувати JavaScript для зв'язку з користувачами, як працювати з об'єктною моделлю документа (DOM), керувати потоками даних,  і багато іншого.

Проєкти

Протягом курсу студенти будуть розробляти індивідуальні проєкти, які охоплюють матеріал, вивчений під час курсу, це дозволить їм закріпити отримані знання на практиці.

Фінальним етапом курсу JavaScript є розробка підсумкового проєкту. Ви зможете комплексно зібрати всі знання отримані протягом навчання і застосувати їх на практиці використовуючи реальні кейси та працюючи в команді.

Всі кейси охоплюють розв'язання реальної проблеми з використанням знань і досвіду, набутих вами в рамках курсу навчання. Крім того, фінальний проєкт дозволить вашим наставникам і колегам підтвердити ваші знання.

Оцінювання

Під час навчального процесу студенти будуть виконувати домашні завдання і проєкти, на основі яких експерти курсу оцінять їх практичні навички та знання, а також рівень індивідуальної роботи.

Результати фінального проєкту будуть оцінюватися наставниками, які проводять комплексну оцінку підходів і артефактів.

ЕКСПЕРТИ КУРСУ

Andrii Halich
Andrii Halich
Dmytro Ostapenko
Dmytro Ostapenko
Kyrylo Aistrakhanov
Kyrylo Aistrakhanov
Vasyl Koval
Vasyl Koval
Front-end Developer
Vasyl Korchynskyi
Vasyl Korchynskyi
Middle Front-End Developer
Vira Huskova
Vira Huskova
Learning Experience Design Architect

Програма курсу

Git

 • Git introduction
 • Git Flow
 • Work with remote repositories

HTML Basic

 • Introduction to the Internet
 • Front-end basics. HTML/CSS/JS Overview
 • Elements and Structure, Semantic HTML

CSS Basic

 • CSS basics
 • Units in CSS, Resetting styles
 • Box model
 • Pseudo-classes, Pseudo-elements
 • Position property
 • Flexbox, Grid
 • CSS preprocessors
 • Adaptive design, Mobile first

JavaScript Fundamentals

 • JavaScript standards
 • Data types and variables
 • JavaScript operators
 • Cycles, Functions
 • Constructor functions, Closure
 • Regular expressions

OOP in JavaScript

 • Working with ES6 classes
 • Error processing
 • Prototype inheritance

Working with HTML

 • Document Object Model (DOM)
 • DOM nodeType
 • Data Attributes
 • Searching for items in the DOM tree

JavaScript Testing

 • Testing JavaScript Code
 • React component testing

Working with Advanced Functions

 • Residual parameters and spread operator
 • This context functions
 • Decorators and call forwarding, call/apply
 • Binding a context to a function
 • Context in arrow functions
 • LocalStorage/sessionStorage/cookies

Asynchronous JS

 • Callbacks and Promises
 • REST API
 • Event Loop
 • Events
 • Scheduling: setTimeout and setInterval
 • Axios

ES6

 • ES6 introduction
 • ES6 modules

React.js + Redux

 • Basic concepts about React
 • Component status
 • props, PropTypes
 • Refs, Hooks, SPA

Redux

 • Flux architecture
 • Sample data from the state and Interaction of components with the page
 • Redux-Devtool
 • Using hooks in Redux
 • Memosed selectors

Advanced React.js

 • Advanced hooks
 • Performance optimization
 • Working with the server
 • Patterns, application architecture

ЩО ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

JavaScript
 • Знання HTML, CSS та мови програмування JavaScript
 • Розуміння архітектури клієнт-сервер в контексті розробки веб-додатків
 • js та Redux знання
 • Можливість розробки веб-сайту, веб-інтерфейсу та веб-додатку
 • Здатність розуміти код інших людей, одночасно розуміючи, як він працює
 • Навички командної роботи
Реєстрацію закрито
Заповни форму
вихід