Реєстрацію закрито
Native <br>Android

Native Android Курс

Розклад:

Тривалість оплачуваного стажування (5 днів на тиждень, 8 годин на день):
2.5 місяця
* Програма передбачає можливість додаткових занять у суботу та вівторок, остаточний розклад буде надіслано заявникам, які потраплять до зазначеної програми.

Опис Курсу

Курс призначений для людей, які хочуть зробити свою кар'єру для розробки мобільних додатків. Android - це дуже популярна операційна система, яка використовується у багатьох смартфонах і планшетах, а також інших пристроях. Насправді коли ви читаєте це, розробляються тисячі нових програм для Android. Курс охоплює основи розробки Android - мову програмування Kotlin, основи об'єктноорієнтованого програмування, а також розширені теми, напр. автентифікація, тестування та анімація.

Проєкти

Під час курсу студенти розроблять 3 проєкти, на основі яких суддівська комісія визначає, яких випускників відбирають для подальшого навчання / стажування.

Проєкти охоплюють весь матеріал, який вивчений під час попередніх модулів, та дозволяють закріпити набуті знання на практиці.

Оцінювання

Під час навчального процесу студенти повинні виконувати домашні завдання та проєкти, на основі яких експерти курсу оцінять їх практичні навички й знання, а також рівень командної роботи.

ЕКСПЕРТИ КУРСУ

Serhii Boyko
Serhii Boyko
Volodymyr Usachov
Volodymyr Usachov
Volodymyr Stelmashchuk
Volodymyr Stelmashchuk

Програма курсу

1.
Basic Kotlin and Android

Basic Kotlin and Android

Basic Kotlin

 • Classes, objects
 • Control flow
 • Interfaces

Kotlin sugar

 • Lambda
 • Extensions
 • Infix, inline functions
 • Kotlin DSL

Collections

 • List
 • Set
 • Map

OOP

 • Classes
 • Interfaces

JSON

 • Json
 • Xml
 • Gson

Java Threads

 • Threads
 • Concurrency vs parallelism
 • Executors

Text

 • TextView
 • EditText
 • TextWatchers

Rest API

 • Retrofit
 • Interсeptors
 • OkHttp
 • Basic of networks

Android Application Knowledge 1

 • Application
 • Android components
 • Manifest
 • Base gradle

Android Application Knowledge 2

 • Intent
 • Receiver
 • Notifications
 • Logging

Android Application Knowledge 3

 • AlertDialog
 • DialogFragment
 • BottomSheetDialog

Basic views

 • ImageView
 • TextView
 • LinearLayout
 • FrameLayout

RecyclerView

 • LayoutManager
 • RecyclerView Poll

Android SDK and androidX components

ViewPager

 • ViewPager
 • ViewPager 2
 • Transactions

Constraint layout

 • Constraints
 • ConstraintSet
 • Constraint layout2.0

Drawable and Images

 • Selectors
 • Gradients
 • Layer list

Animations

 • Default animations
 • Animations in recycler

Motion layout

 • Advanced animation

Custom views

 • View lifecycle
 • Combine several view into one business unit

Android Application Knowledge 4

 • Biometric
 • Job scheduler
 • Work manager

Design patterns and project architecture

GOF Patterns

 • Singleton
 • Builder
 • Factory
 • Strategy
 • Anti patterns

Clean architecture

 • Data layer
 • Domain layer
 • UI layer

Deep clean architecture

 • Feature separating
 • Clean architecture
 • Patterns

MVVM

 • LiveData
 • ViewModel
 • Data binding

Dependency injection

 • Dagger 2
 • Koin
 • Dependencies injection vs Service locator

Libraries and tools

Data storage

 • SQLite
 • Room
 • BinaryPref by Yandex

Authentication

 • Basic auth
 • Oauth 2.0

RxJava

 • Basic operators
 • Under the hood

Coroutines

 • Suspend function
 • Job
 • Scope

Coroutines Flows

 • Builders
 • Operators
 • Errors

Unit tests

 • Common testing knowledge
 • JUnit 5
 • Kotlin test
 • Mock

CI and Linters

 • Github actions
 • Detekt for static code analysis

Memory leak, garbage collector

 • Leak canary
 • Android profiler

WebSocket

 • OkHttp
 • Communication with server without requests
 • Ping
 • How to create stable web socket

Firebase

 • Crashlytics
 • Analytics
 • Remote config
 • A/B testing

Navigation

 • Navigation patterns
 • Single activity

ЩО ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Native <br>Android
 • Основні знання програмування для платформи Android
 • Ключові тенденції розвитку мобільних додатків
 • Навички об'єктноорієнтованого програмування
 • Розуміння циклу розробки додатків та його архітектури
 • Можливість створення мобільних додатків
 • Навички командної роботи
Реєстрацію закрито
Заповни форму
вихід